info-iata.no © 2006 

 

 

 

 

 

Dokumenter vedrørende Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS

 

Her kommer det etterhvert masse dokumenter, bl.a. kopier av korrespondanse med

IATA`s styre, daglig ledelse, representantskap,

Desuten regnskapstall, styresammensetning, styrets blandede roller, advokatkorrespondanse, rettsdokumenter m.m.

   

 

 

 

     Gjeldende konsesjon for IATA`s anlegg på Langmoen

                      Vedlegg_1, Fylkesmannen i Telemark

 

 

    Gjeldende konsesjon for IATA`s anlegg på Langmoen

                     Vedlegg_2. Fylkesmannen i Telemark

 

     Brev til styreformann Jens Arnfinn Brødsjømoen 01.08.05

                      Johanne Vejrup

 

    Notat til styre - og representantskapsmedlemmer IATA iks

                     10.08.2005

                     Om etiske retningslinjer for Interkommunale selskaper.

                     Johanne Vejrup

     Brev til Styremedlemmer i IATA IKS  22.08.2005

                      Johanne Vejrup 

 

 

     Luktutslipsrapport 16.02.2005 til 30.01.2006

                      Kent Jensby Sørensen

 

     Sluttrapport fra Telemark Kommunerevisjon 2006

                      Telemark Kommunerevisjons sluttrapport etter revisjon

                      av selskapet IATA iks. (31 sider, 2 mb)

 

     Historikk - Konflikt Vejrup/Sørensen - Iata iks

                      Kent Jensby Sørensen