info-iata.no  2006 

 

 

 

 

 

 

Her vil det etterhvert bli billed- og lydopptak, slideshows og interaktive media med relasjon til IATA`s anlegg.