info-iata.no © 2006 

 

 

 

 

 

 

Her vil det etterhvert bli presse- og mediaomtale i form av linker til artikler/omtale og nedlastbare .pdf filer av aktuelle artikler med illustrasjoner og bilder

   

      Artikkel i Næringslivet 2002. Sykehusavfall Langmoen  

 

     Artikkel i Næringslivet 2005. Aksjon grendelag Haugsjåsund

 

 

     Artikkel i Vest Telemark Blad 16.07.2005

                     Forsmædelig artikkel med usanne åstander ang. lukt

                     og naboer. Overskriften på forsiden av avisen var:

                     "Nå lukter det slik det skal gjere"

                     Det ble etter sigende lagt et visst press på avisens redaksjon

                     fra politisk hold samt fra IATA iks ledelse om å skrive noe

                     positivt om bedriften, da det hadde vært mye negativ omtale i

                     pressen fra før.

                     Minner mig litt om sloganet til Fox News "Fair and Balanced "

                    

                     Kent Jensby Sørensen

 

     Leserinnlegg i Vest-Telemark Blad 18.07.2005

                      Innlegg fra Johanne Vejrup i forbindelse med forsmædelig artikkel

                      i Vest Telemark Blad

 

 

     Leserinnlegg i Vest-Telemark Blad 01.08.2005

                      Innlegg fra Johanne Vejrup i forbindelse med manglende

                      oppfølgning av påstandene i artikkel i VTB

 

 

     Artikkel i Næringslivet 2006. IATA Langmoen, IATA Nome

 

 

      Pressemelding i forbindelse med rettssak 16.01.2006

 

 

     Artikkel i Næringslivet Mai 2008. Brudd på konsesjon med mere.