info-iata.no © 2006

 

 

 

 

 

 

På denne side vil det bli lagt opp liste med bilder av personer nevnt i dokumenter og linker, det være sig formannsskaps- kommunestyremedlemmer, medlemmer av representantskapet, ledelsen og styret i IATA iks. Det vil så nøyaktigt som muligt bli lagt vekt på angjeldende personers rolle i selskapet og evt. konflikt med andre verv som den pågjeldende har, eller har hatt i andre selskaper ell. politiske organer. 

 

   

Denne hjemmeside er lagd for å belyse hvad som kan skje med en familie som blir utsatt for overgrep og unnfallenhet

fra et interkommunalt selskap og hvilke prøvelser man gjennom mange år må utstå for å stå frem og kjempe for

alminneligt menneskeverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhet>>

        05.05.2008

        Ny artikkel i Næringslivet

        om IATA IKS

 

 

Nyhet>>

        20.04.2008

        Klage til fylkesmannen

        med dokumenterte brudd

        på konsesjonsvilkår

 

 

Nyhet»

        15.04.2008

        Ekteparret Johanne Vejrup

        og Kent Sørensen vurderer

        å stevne IATA`s ledelse

        samt kommunale politikere

        for overgrep og unnfallenhet

 

 

 

 

Komposteringsranker 17.04.2008

 

 

        Nyhet »

        15.04.2008

        Sinte forretningsmenn

        vurderer politianmeldelse

        av IATA

 

 

 Nyhet »

         26.01.2008

         Søppel på kryss og tvers

         av fylkene

 

 

 

 

Dette er dritt og det lukter slik

17.08.2008

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slakteriavfall på deponi Langmoen 17.04.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhet »

       

 

 

 

 

Komposteringsranker 17.04.2008